آخرین آگهی ها

There are additional module designs available that you can control by entering a correct suffix name as a module parameter.
If you need to mix suffixes then separate classes with some space.


1. Available module designs.Suffix name: color1-ms
Suffix name: color2-ms


2. Use the suffix for menu item if you want to get the following view for "Post an ad" item.Suffix name: button-ms


3. Use the suffix if you want remove top/right/bottom/left/all margin of module.


Suffix name: margin-top-ms
Suffix name: margin-right-ms
Suffix name: margin-bottom-ms
Suffix name: margin-left-ms
Suffix name: margin-ms


4. Use the suffix for a DJ-Classifieds Search module if you want to get the following view.


Suffix name: search-msSuffix name: search-ms location-msSuffix name: search-ms category-msSuffix name: search-ms locationcategory-msSuffix name: search-ms location-ms bg-msSuffix name: search-ms location-ms is-advanced horizontal-ms5. Use the suffix for a DJ-Classifieds Items module if you want to get the following view of the module items.Suffix name: items-boxed-ms


6. Use the suffix for a DJ-Classifieds Regions module if you want to get the following view.Suffix name: regions-ms col4


You can also display other number of columns if needed:

Suffix name: col2

Suffix name: col3

Suffix name: col5


7. Use the suffix for a DJ-MediaTools Album module if you want to get the following view of the navigation arrows.Suffix name: top-right-nav-ms


You can also display the navigation on other positions:

Suffix name: top-left-nav-ms

Suffix name: bot-left-nav-ms

Suffix name: bot-right-nav-ms


8. Use the suffix for a DJ-MediaTools Album module if you want to get the following view of the navigation arrows.Suffix name: arrows-nav-ms


9. Use the suffix for a menu module if you want to get the following view.Suffix name: inline-list


10. Additional and very useful suffix to make your modules height the same.
You just have to put a suffix at a module configuration to get the specified module height.

See here the screenshot:

_mod300 means that your module will be of 300 pixels high.

گلچین آنلاین یک وبسایت ارائه خدمات تحت وب وردپرس و جوملاست . که فعالیت خود را از سال 91 به عنوان یک منبع مطمئن برای ارائه خدمات  جوملا و وردپرس با یک تیم حرفه ای آغاز کرده  کرده و در عرض 2 سال به بزرگترین و معتبر ترین مرجع افزونه های جوملا  در ایران تبدیل شده.فعالیت این سایت تحت سیستم اشتراکی بوده و کاربران بر اساس اشتراک های 1 ماهه تا 1 ساله می توانند از خدمات متنوع ما بهره مند شوند.